Business

บล็อคเชนในขนาดตลาดการดูแลสุขภาพ ส่วนแบ่ง การเติบโตของผู้ขับขี่ และรายงานการคาดการณ์ – P&S Intelligence

เนื่องจากจำนวนนโยบายและกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศสำหรับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้บริโภค การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในเทคโนโลยีบล็อคเชน และการนำโซลูชั่นบล็อคเชนมาใช้ในห่วงโซ่อุปทานด้านเภสัชกรรม บล็อคเชนทั่วโลกในตลาดการดูแลสุขภาพจะเติบโตจาก 44.six ล้านถึง 890.5 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2566 ตลาดยังสามารถคาดการณ์ว่าจะแสดง CAGR ได้ดีกว่า 67.1% ระหว่างปี 2561 ถึง 2566 โดยอิงจากการประมาณการจากการค้นคว้าของบริษัทการตลาด…

Read More